fbpx

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024

01/04/2024

Người đăng : NhâmPT

Chia sẻ

Việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược là yêu cầu bắt buộc để kiểm soát chất lượng hành nghề phù hợp với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của một cá nhân. Vậy điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024 cụ thể như thế nào?

Để giúp các em giải đáp được những thắc mắc này, Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược mới nhất để các em thuận lợi hơn trong quá trình làm hồ sơ.

Chứng chỉ hành nghề Dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề Dược là loại giấy tờ vô cùng quan trọng với bất kỳ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc mà người quản lý chuyên môn về Dược phải có để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh về thuốc.

Chứng chỉ hành nghề Dược được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bộ Y tế, Sở Y tế) chứng nhận khi 1 cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Dù học trình độ nào thì đều phải có chứng chỉ hành nghề Dược bởi đây là ngành có liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Căn cứ theo Khoản 36, điều 2 Luật Dược 2016 quy định những vị trí phải có chứng chỉ hành nghề Dược gồm có:

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở kinh doanh Dược.
 • Người phụ trách công tác Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mỗi cá nhân sẽ được cấp cho duy nhất một chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Dựa vào Điều 13 của bộ Luật dược năm 2016 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược, để được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cá nhân cần đáp ứng đủ những điều kiện sau:

 • Có các văn bằng, chứng chỉ và các giấy chứng nhận về chuyên môn đã được công nhận tại Việt Nam có phù hợp với công việc chuyên môn và các cơ sở kinh doanh về Dược.
 • Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược (bằng Dược sĩ).
 • Bằng tốt nghiệp Đại học của ngành Y khoa.
 • Bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành về Y học cổ truyền, Dược cổ truyền.
 • Bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành về Sinh học.
 • Bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành về Hóa học.
 • Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương Dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền được cấp trước khi Luật Dược 2016 có hiệu lực.
 • Các giấy chứng nhận liên quan như là chứng nhận lương y (do Bộ Y tế/Sở Y tế cấp).
 • Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề Dược do cơ sở Y tế có thẩm quyền cấp tại Khoản 3 Điều 13 của Luật Dược 2016.

Những trường hợp sau đây thì sẽ không được cấp chứng chỉ Dược:

 • Trường hợp cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến hình sự.
 • Trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm việc có liên quan đến ngành Dược.
 • Trường hợp bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về bằng cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024

Đối với ngành Dược, theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Dược, để được cấp chứng chỉ hành nghề cần, thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược được quy định:

 • Điều 16
  • Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Phải có bằng Đại học ngành dược và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
  • Đối với cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm: Phải có một trong các văn bằng (Đại học ngành Dược, Đại học ngành Sinh học) Đại học ngành Y đa khoa, có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
  • Đối với các cơ sở bán buôn Dược liệu, thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền: phải có một trong các văn bằng chuyên môn giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương Dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp, giấy chứng nhận khác về Y dược cổ truyền.
 • Điều 18
  • Đối với nhà thuốc: Phải có bằng Đại học Dược sĩ và có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược.
  • Đối với quầy thuốc: Phải có một trong các văn bằng chuyên môn và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
  • Đối với tủ thuốc trạm y tế xã: Phải có một trong các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sơ cấp Dược và có 1 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
  • Đối với cơ sở chuyên bán lẻ Dược liệu, thuốc cổ truyền: Phải có bằng Đại học, Cao đẳng Dược, Trung cấp ngành Dược cổ truyền; Giấy chứng nhận về lương y.

Điều kiện về thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024

Theo quy định tại Luật Dược 2016, với mỗi vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề Dược khác nhau có yêu cầu về thời gian thực hành nghề Dược khác nhau, cụ thể:

 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của nhà thuốc phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của quầy thuốc phải có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của tủ thuốc trạm y tế xã phải có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc; cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.
 • Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất hoặc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế.
 • Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Điều kiện về thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024

 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền Có 3 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
 • Đối với người phụ trách công tác Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
 • Đối với người phụ trách công tác Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại bệnh viện, viện có giường bệnh có hoạt động Y học cổ truyền.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
 • Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược phù hợp.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược gồm những gì?

Theo Điều 24 Luật dược năm 2016 quy định về hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược cần các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định.
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn.
 • Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp Dược sĩ Đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc.
 • Bản sao có chứng thực Căn cước công dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng.
 • 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Dược sĩ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

 • Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp, Chứng chỉ hành nghề Dược trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:
  • Bộ Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi.
  • Sở Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.
 • Bước 2: Trả phiếu tiếp nhận hồ sơ
  • Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.
 • Bước 3: Giải quyết hồ sơ
  • Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề Dược phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin như sau:
   • Họ, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
   • Số Chứng chỉ hành nghề Dược
   • Phạm vi hoạt động chuyên môn

Những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận hành nghề Dược năm 2024

 • Người trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động Dược theo bản án, quyết định của Tòa án.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án.
 • Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Chứng chỉ hành nghề Dược là loại giấy tờ rất quan trọng đối với Dược sĩ khi có nhu cầu hoạt động trong ngành. Hy vọng với những thông tin đã cung cấp các em sẽ hiểu rõ hơn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2024, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược để có định hướng chính xác cho tương lai của bản thân.

Bài viết liên quan: 

Bình Luận

Chia sẻ
tin cùng chuyên mục
Top 10 các trường Cao đẳng Dược ở TPHCM tốt nhất hiện nay Top 10 các trường Cao đẳng Dược ở TPHCM tốt nhất hiện nay Chia sẻĐại học hiện nay không phải là con đường dẫn đến thành công duy nhất trong lĩnh vực Y Dược vì ngoài bằng Đại học có rất nhiều người đã phát triển ổn định khi có tấm bằng Cao đẳng. Dưới đây là top 10 các trường Cao đẳng […] Có nên học Cao đẳng Dược không? Học dược có khó không? Có nên học Cao đẳng Dược không? Học dược có khó không? Chia sẻChỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2024. Tại thời điểm này các thí sinh đang rất băn khoăn nếu không trúng tuyển Đại học thì có nên học Cao đẳng Dược không? Học Dược có khó không? Ngành Dược đang […] Cao đẳng Dược lấy bao nhiêu điểm? Điểm chuẩn Cao đẳng 2024 Cao đẳng Dược lấy bao nhiêu điểm? Điểm chuẩn Cao đẳng 2024 Chia sẻNgoài thắc mắc liên quan đến học phí, thời gian đào tạo, tuyển sinh,…vấn đề liên quan tới điểm chuẩn Cao đẳng Dược là điều thí sinh quan tâm tới. Trong bài viết này, Nhà trường sẽ giúp thí sinh giải đáp thắc mắc Cao đẳng Dược lấy bao […] Cao đẳng Dược học mấy năm thì ra trường? Cao đẳng Dược học mấy năm thì ra trường? Chia sẻTại Việt Nam ngành Y Dược được đào tạo phổ biến ở 3 hệ đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp. Thời gian đào tạo ngành Dược tùy vào chương trình đào tạo của các trường. Cùng tìm hiểu dưới đây để biết rõ hơn về […] Sinh viên học Cao đẳng Dược ra trường làm gì? Sinh viên học Cao đẳng Dược ra trường làm gì? Chia sẻNgành Dược đang dần khẳng định được thế mạnh qua những năm gần đây khi năm 2023 ngành học này tiếp tục “soán ngôi” ngành học hot. Là một ngành đầy tiềm năng phát triển, khi tốt nghiệp ra trường sinh viên học Cao đẳng Dược ra trường làm […] Chương trình học Cao đẳng Dược học những môn gì? Chương trình học Cao đẳng Dược học những môn gì? Chia sẻChương trình đào tạo là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giảng dạy của các trường Cao đẳng Dược. Theo quy định của Bộ chương trình học Cao đẳng Dược học những môn gì? Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y […] Với bằng Cao đẳng Dược có mở được quầy thuốc không? Điều kiện như thế nào? Với bằng Cao đẳng Dược có mở được quầy thuốc không? Điều kiện như thế nào? Chia sẻNhiều sinh viên học Cao đẳng Dược sau khi tốt nghiệp muốn kinh doanh bán lẻ nhà thuốc nhưng còn chưa nắm rõ với bằng Cao đẳng Dược có mở được quầy thuốc không? Điều kiện như thế nào thì được mở quầy thuốc. Trong những năm gần đây, […] Ngành Dược ra trường làm gì và học Cao đẳng Dược có dễ xin việc không? Ngành Dược ra trường làm gì và học Cao đẳng Dược có dễ xin việc không? Chia sẻTrong những năm gần đây, Dược học là ngành học thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Dược luôn là mối quan tâm của những bạn trẻ yêu thích ngành học này. Vậy ngành Dược ra trường […]