fbpx

Nghề Điều dưỡng là gì? Phân loại Điều dưỡng viên dựa theo hạng

03/04/2024

Người đăng : NhâmPT

Chia sẻ

Điều dưỡng là một trong những ngành nghề phổ biến được nhiều thí sinh lựa chọn tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ cấp bậc hay hạng của Điều dưỡng viên. Nếu các em đang thắc mắc về nghề Điều dưỡng là gì? Phân loại Điều dưỡng viên dựa theo hạng quy định như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết này.

điều dưỡng cao đẳng là hạng mấy

Nghề Điều dưỡng là gì? Phân loại Điều dưỡng viên dựa theo hạng

Nghề Điều dưỡng viên là gì?

Khái niệm

Điều dưỡng là một một lĩnh vực trong hệ thống Y tế có nhiệm vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe của các bệnh nhân. Công việc của người Điều dưỡng là chăm sóc, giám sát sự tiến triển của bệnh nhân và giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình điều trị. Nghề điều dưỡng sẽ làm các công việc như đo huyết áp, tiêm thuốc, vệ sinh vết thương, chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân trong việc tự chăm sóc cá nhân.

Vai trò

Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ bệnh nhân. Một số vai trò chính của Điều dưỡng viên như:

 • Chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân giúp bệnh nhân thực hiện các hoạt động hàng ngày như vệ sinh cá nhân, ăn uống, di chuyển và nghỉ ngơi.
 • Giám sát và quản lý việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân theo chỉ đạo của bác sĩ.
 • Ghi chép và thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cho các thành viên khác trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe.
 • Theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, báo cáo cho bác sĩ điều trị.
 • Hỗ trợ bệnh nhân vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị.
 • Giao tiếp và tương tác với bệnh nhân và gia đình giải đáp thắc mắc về tình trạng sức khỏe và điều trị cho bệnh nhân.
điều dưỡng cao đẳng là hạng mấy

Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế

Quy định về mã ngạch Cao đẳng Điều dưỡng

Hiện nay, Điều dưỡng viên được phân thành các hạng mức khác nhau, vai trò, trách nhiệm và chức năng khác nhau. Quy định về mã ngạch có sự phân loại về Điều dưỡng các hạng:

 • Điều dưỡng hạng 2
 • Điều dưỡng hạng 3
 • Điều dưỡng hạng 4

 Đây là những chức danh được quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Phân loại Điều dưỡng viên theo hạng

Điều dưỡng viên hạng II (Mã số: V.08.05.11)

Nhiệm vụ cơ bản:

 • Giám sát và quản lý chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe phức tạp hoặc có yêu cầu chăm sóc đặc biệt.
 • Hỗ trợ và đào tạo Điều dưỡng viên hạng I hoặc các nhân viên Y tế khác.
 • Tham gia vào việc triển khai các kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân.
 • Thực hiện các phương pháp điều trị phức tạp dưới sự giám sát của bác sĩ.
 • Ghi chép và báo cáo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và các biểu hiện lâm sàng.
 • Truyền thông, giáo dục, vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng
 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
 • Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh.
 • Thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị Y tế.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Điều dưỡng viên hạng 2 cần phải đạt được những yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Điều dưỡng viên hạng II:

 • Hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Hiểu biết, sức khỏe, bệnh tật của bệnh nhân, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện điều dưỡng bảo đảm an toàn cho người bệnh và cộng đồng.
 • Có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng.
 • Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu và đáp ứng hiệu quả khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa.
 • Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp.
 • Chủ nhiệm hay thư ký hoặc tham gia chính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoặc sáng kiến/phát minh khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên ngành đã được nghiệm thu đạt.

Điều dưỡng viên hạng II được áp dụng mức lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 với hệ số lương từ 4,40 đến 6,78.

điều dưỡng cao đẳng là hạng mấy

Vị trí Điều dưỡng viên đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực Y tế

Điều dưỡng viên hạng III (Mã số: V.08.05.12)

Nhiệm vụ của Điều dưỡng viên hạng 3 tương tự như Điều dưỡng viên hạng 2 chỉ khác ở năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo và bồi dưỡng.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều dưỡng làm cơ sở để lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện can thiệp điều dưỡng đảm bảo an toàn cho người bệnh và cộng đồng.
 • Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu và đáp ứng hiệu quả khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa.
 • Có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng;
 • Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp.

Điều dưỡng viên hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Điều dưỡng viên hạng IV (Mã số: V.08.05.13)

Nhiệm vụ của Điều dưỡng viên hạng 4 giống với Điều dưỡng viên hạng 2 và 3. Sự khác nhau nằm ở tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Đối với những người tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Hộ sinh hoặc Y sĩ thì cần có chứng chỉ chuyên ngành Điều dưỡng theo quy định của Bộ Y Tế.
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều dưỡng làm cơ sở để lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các can thiệp điều dưỡng bảo đảm an toàn cho người bệnh và cộng đồng.
 • Thực hiện được kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu.
 • Có kỹ năng giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng.

Từ Điều dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ tốt nghiệp Điều dưỡng Cao đẳng và với 03 năm đối với Điều dưỡng viên ở trình độ điều dưỡng Trung cấp.

Điều dưỡng viên hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng thuộc hạng nào?

Điều dưỡng viên tốt nghiệp Cao đẳng có bằng cử nhân thực hành ngành Điều dưỡng sẽ thuộc hạng IV theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bên cạnh bằng tốt nghiệp bằng Cao đẳng Điều dưỡng, Điều dưỡng viên hạng IV cần đạt trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo thông tư của Bộ GD&ĐT.

Cử nhân Cao đẳng Điều dưỡng hạng IV đảm nhiệm công việc như:

 • Chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện, trạm y tế, phối hợp với bác sĩ tiến hành khám bệnh, điều trị, đánh giá, theo dõi bệnh nhân.
 • Sơ cứu, cấp cứu trong một số trường hợp.
 • Lập kế hoạch, tham gia tư vấn sức khỏe cộng đồng
điều dưỡng cao đẳng là hạng mấy

Điều dưỡng viên tốt nghiệp Cao đẳng sẽ thuộc hạng IV theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh ngành Điều dưỡng chính quy

Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ nằm trong nhóm Điều dưỡng viên hạng IV. Cử nhân Cao đẳng Điều dưỡng có cơ hội việc làm rộng mở tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Để thăng tiến lên hạng III, Điều dưỡng viên cần phải hoàn thành ít nhất 2 năm công tác với vai trò Điều dưỡng viên hạng IV. Để tiến từ hạng III lên hạng II, cần phải có ít nhất 9 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Điều dưỡng viên, trong đó phải bao gồm ít nhất 2 năm giữ chức danh nghề nghiệp là Điều dưỡng viên hạng III.

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp để trở thành một điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Theo quy chế tuyển sinh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2024 Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng chính quy trên phạm vi cả nước, điều kiện xét tuyến như sau:

 • Xét tuyển thẳng thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023 trở về trước hoặc tốt nghiệp THPT năm 2024.
 • Thí sinh bảo đảm có sức khỏe tốt để tham gia học tập tại trường.
 • Thí sinh không vi phạm pháp luật.

Thông qua bài viết trên, hi vọng các thí sinh có dự định đăng kí học Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ hiểu được nghề Điều dưỡng là gì? Phân loại Điều dưỡng viên dựa theo hạng như thế nào từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp cho mình.

Bài viết liên quan:

Bình Luận

Chia sẻ
tin cùng chuyên mục
Bằng Cao đẳng Điều dưỡng có giá trị như thế nào? Bằng Cao đẳng Điều dưỡng có giá trị như thế nào? Chia sẻSau khi hoàn thành 3 năm học Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng chính quy theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Nhiều phụ huynh và sinh viên đặt câu hỏi […] Cao đẳng Điều dưỡng học mấy năm? Cao đẳng Điều dưỡng học mấy năm? Chia sẻĐiều dưỡng là ngành nghề đòi hỏi có trình độ chuyên môn cao vì có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thời gian học càng lâu đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và cần có đam mê để theo đuổi nghề. Cùng tìm hiểu hệ […] Top 17 trường Cao đẳng đào tạo ngành Điều dưỡng tốt nhất tại TPHCM và Hà Nội Top 17 trường Cao đẳng đào tạo ngành Điều dưỡng tốt nhất tại TPHCM và Hà Nội Chia sẻCao đẳng Điều dưỡng là lựa chọn của rất nhiều thí sinh những năm gần đây vì có thời gian học ngắn, học phí thấp, điều kiện xét tuyển đơn giản hơn Đại học. Để thuận tiện cho thí sinh tham khảo, bài viết sau sẽ cập nhật top […] Cao đẳng Điều dưỡng học những môn gì? Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng học những môn gì? Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Điều dưỡng Chia sẻNgành Điều dưỡng là một ngành đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe. Để trở thành một Điều dưỡng chuyên nghiệp cần phải học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm tốt công […]  [Cập Nhật 2024] Cao đẳng Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm?  [Cập Nhật 2024] Cao đẳng Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm? Chia sẻQua các năm xét tuyển, sức hút của ngành Điều dưỡng không ngừng giảm nên kéo theo mức điểm chuẩn trúng tuyển cũng tăng cao. Vậy năm 2024 dự kiến ngành Cao đẳng Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm? Tình hình ngành Điều dưỡng tại Việt Nam hiện nay […] Hệ số lương Điều dưỡng Cao đẳng được tính như thế nào? Hệ số lương Điều dưỡng Cao đẳng được tính như thế nào? Chia sẻMức lương ngành Điều dưỡng là một vấn đề được sinh viên và người đã đi làm trong nghề quan tâm tới. Mức lương sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào yếu tố như hệ số lương, chức danh nghề nghiệp, địa điểm làm việc. Hiện nay, theo […] Học Cao đẳng Điều dưỡng có dễ xin việc không? Học Cao đẳng Điều dưỡng có dễ xin việc không? Chia sẻNằm trong hệ thống ngành Y, ngành Điều dưỡng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ trong đó vấn đề việc làm được quan tâm hơn cả. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về ngành Điều dưỡng giúp các em hiểu […] Học phí ngành Điều dưỡng các trường hệ Cao đẳng là bao nhiêu? Học phí ngành Điều dưỡng các trường hệ Cao đẳng là bao nhiêu? Chia sẻHọc phí cũng một trong những tiêu chí quan trọng để thí sinh quyết định có nên học Cao đẳng Điều dưỡng hay không. Bài viết dưới đây sẽ giúp thí sinh nắm được học phí ngành Điều dưỡng các trường hệ Cao đẳng là bao nhiêu để các […] Xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng – Mã ngành: 6720301 Xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng – Mã ngành: 6720301 Chia sẻTrong xét tuyển Đại học, Cao đẳng thì mã ngành là thông tin không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. Ban tư vấn Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng – Mã […]